Finální stav

Před rekonstrukcí

Koupelna Nučice (1NP)

lorem ipsum
lorem ipsum
lorem ipsum

lorem ipsum dolor sit amet