Finální stav

Průběh

Před rekonstrukcí

Koupelna Nučice (přízemí)

lorem ipsum
lorem ipsum
lorem ipsum

lorem ipsum dolor sit amet